De sneeuwscooter

Vele markten zijn in feite zijn hoog competitieve omgevingen, waarin het zaak is om te overleven. Vaak bestaat de wens om beter dan andere spelers in de markt te zijn of te worden, en om een steeds betere marktpositie voor de eigen organisatie te creëren. In feite zijn de meeste markten daarmee niet veel anders dan bijvoorbeeld productontwikkeling, de wetenschap, of zelfs de strijd tussen gevechtsvliegtuigen. Het doel is respectievelijk is om datgene te ontwikkelen wat iedereen wil hebben, datgene te bedenken wat iedereen wil weten, of datgene te doen om te overleven en een tegenstander niet. Er zijn dan ook veel parallellen te trekken tussen een markt, productontwikkeling, de wetenschap en de strijd tussen jachtvliegers.

Een cruciaal onderscheidend aspect in alle ontwikkeling die plaats vindt is innovatie, het creëren van iets nieuws. Als we allemaal altijd hetzelfde doen, is er immers geen sprake van dynamiek in een competitie, worden zaken voorspelbaar en is het altijd duidelijk hoe dingen zijn of zullen verlopen. Innovatie is datgene waardoor iedereen een kans maakt om in de leidersrol te komen, maar ook waardoor deze rol weer verloren kan worden. Het nieuwe dat gecreëerd wordt kan het verloop van een competitie significant beïnvloeden, en is bepalend voor het succes of het falen van degenen die er bij betrokken zijn. Innovatie vormt de sleutel naar het excelleren in een competitieve omgeving.

Vaak bestaat innovatie uit het doorgronden van allerlei zaken die ogenschijnlijk geen enkel relatie met elkaar hebben (een analyse), om die vervolgens te combineren tot nieuwigheid (een synthese). Het resultaat is vaak meer dan de som van de individuele onderdelen; de kwaliteit van het proces van analyse en synthese bepaalt vaak de kwaliteit van de innovatie die er uit voortkomt. Het continue verder optimaliseren van het proces van analyse en synthese vormt daarmee de essentie van succesvol worden en blijven in een competitieve omgeving. Het beter zijn dan andere spelers op het speelveld in het proces van analyse en synthese, stelt een partij in staat om te excelleren. Wijlen kolonel vlieger John Boyd, een nogal uitgesproken strategische denker van de Amerikaanse Luchtmacht, heeft aan de hand van een mentale oefening het proces van analyse en synthese helder geïllustreerd: een oude originele geluidsopname van John Boyd (in het Engels).

Innovatie is geen magie; het is een vaardigheid die aangeleerd, onderhouden en verder ontwikkeld kan worden. Daarbij is het bouwen van metaforische sneeuwscooters de manier om te excelleren. Door steeds beter te worden in het bouwen van metaforische sneeuwscooters, en daarin beter te worden dan anderen die op de markt actief zijn, wordt het mogelijk een leidende rol te gaan spelen. Het belang dat IDI Snowmobile stelt in het excelleren in hoog competitieve omgevingen wordt geïllustreerd door in haar naam te refereren naar het bouwen van de metaforische sneeuwscooter. IDI Snowmobile ontwikkelt zich continue, focust zich op het innovatie die aansluit op de behoeften van de markt, en doet datgene wat nodig is om daarin te excelleren.  

IDI Snowmobile
Chamoisstraat 8
1339 GP Almere
+31 (0)85 273 5100
Algemene VoorwaardenKvK 59896884  
BTW ID NL853685885B01
Bank IBAN NL15 ABNA 0413 7313 83
Bank BIC ABNANL2A
e: info[at]idisnow.com