Automatisch richtsysteem

Het automatisch richtsysteem bestaat uit twee onderdelen; een klein kastje en een richtsysteem. Beide maken gebruik van GPS informatie. De werking is eenvoudig:

  • plaats het richtsysteem en schakel het aan
  • schakel het kleine kastje aan

Het richtsysteem richt zich vervolgens op het kleine kastje. Als u het kastje verplaatst, draait het richtsysteem mee zodat het op het kleine kastje gericht blijft. U heeft er geen omkijken meer naar.

Het richtsysteem kan voor meerdere soorten toepassingen gebruikt worden, zoals

  • het richten van een richtantenne
  • het richten van een videocamera

De toepassingsmogelijkheden worden hieronder kort besproken.

Richten van een richtantenne

Het is met een richtantenne mogelijk om de maximale afstand tussen een zender en een ontvanger beduidend te vergroten ten opzichte van een normale antenne. De richtantenne moet dan gericht moet zijn op het systeem waarmee het verbonden moet zijn, zoals een WiFi router. U kunt het automatisch richtsysteem gebruiken voor het richten van een richtantenne, waarbij het apparaat waarop de richtantenne zich automatisch moet richten van het kleine kastje voorziet. Als het apparaat zich verplaatst, zal het richtsysteem er voor zorgen dat de richtantenne op het systeem gericht blijft.

Een voorbeeld van een toepassingsgebied is de kleine onbemande luchtvaart; met een richtantenne is het mogelijk om het bereik tussen een grondstation en een vliegend systeem te verbeteren. Terwijl het systeem vliegt en allerlei maneuvres uithaalt blijft de richtantenne automatisch gericht op het vliegende systeem. Hiermee vergroot u het bereik van de datalink. Mocht u vergunningsvrije frequenties gebruiken voor uw data en of controlelink, kunt u hiermee binnen de vergunningsvrije frequenties en zendvermogens het bereik significant verbeteren.

Richten van een videocamera

U kunt het automatisch richtsysteem gebruiken voor het maken van video opnamen van een bewegend onderwerp, zoals

  • een persoon, zoals uw kind tijdens een sportwedstrijd
  • een voorwerp, zoals een klein onbemand vliegtuig 

Als het onderwerp zich verplaats, zal het richtsysteem er voor zorgen dat de camera met het onderwerp mee beweegt. Daardoor is de videocamera ten allen tijden gericht op het bewegend onderwerp.

Maar u kunt het natuurlijk ook omdraaien, en het automatisch richtsysteem bewegen en een stilstaand onderwerp kiezen. Om extra dynamiek aan de camerabeelden toe te voegen kunt u natuurlijk ook het automatisch richtsysteem en het onderwerp tegelijkertijd laten bewegen, de camera wordt ook dan automatisch gericht op het onderwerp.IDI Snowmobile
Chamoisstraat 8
1339 GP Almere
+31 (0)85 273 5100
Algemene VoorwaardenKvK 59896884  
BTW ID NL853685885B01
Bank IBAN NL15 ABNA 0413 7313 83
Bank BIC ABNANL2A
e: info[at]idisnow.com